Zelena stena

Zelena stena

Ljudje in živali se v odprtem prostoru podobno obnašamo. Prostor za počitek si poiščemo tam, kjer imamo zaščiten hrbet in dober pregled nad preostalim prostorom. V vročih dneh sta pomembni še senca in hlad ter nato tudi udobno sedišče, ki ni premrzlo in pretrdo. Na prenovljenem Starem trgu bo tako možno sedeti ob zeleni steni bršljana. Umeščena bo ob vzhodni

Utrditev brežine pod starotrško cerkvijo

Utrditev brežine pod starotrško cerkvijo

Brežina pod starotrško cerkvijo sv. Marije – Karmelske Matere Božje je bila v slabem stanju in neugledna, zato so se tekom izvedbe ureditve Starega trga odločili, da jo prenovijo. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine je nastal projekt nove ureditve brežine in kmalu za tem so na gradbišču pričeli z izvedbo. Najprej so z bagri odstranili obstoječ material

Lipovec

Lipovec

Središče Starega trga je že v preteklosti bogatilo večje listnato drevo, kar lahko zasledimo tudi na fotografijah z začetka 20. stoletja. Do nedavnega je na omenjenem mestu rastel divji kostanj (Aesculus hippocastanum), ki pa so ga pred začetkom gradnje porušili. Odstranitev je po večplastnem strokovnem pregledu predvidela izkušena arboristka Tanja Grmovšek, univ. dipl. inž. gozd. Predlagala je tudi, da se

Izzivi načrtovanja prenove Starega trga

Izzivi načrtovanja prenove Starega trga

Izdelava projektne dokumentacije je pomemben in neizogiben del zgodbe vsakega posega v prostor. Pot od ideje, preko načrta do izvedbe in končne podobe je dolga in zahtevna. Še posebno, če se lotimo tako kompleksnega projekta, kot je prenova starega dela mesta. Sam projekt je sestavljen iz treh delov – treh območij, ki so jih projektirali trije različni projektanti z ekipami.

Gradbiščni pogledi na poti z Velenjskega gradu

Gradbiščni pogledi na poti z Velenjskega gradu

Na zadnjem ovinku gozdne poti z Velenjskega gradu zagledamo gradbišče. Pozdravi nas mogočni žerjav, ki kraljuje nad kubusom nove stavbe na Starem trgu. Njena fasada je že odeta v temno steklo, na vzhodnem delu zaključena z močnim betonskim zidom – ločnico med obstoječim stanovanjskim blokom in na novo nastajajočo stavbo, zahodni del stavbe pa tudi vse bolj dobiva končno podobo.

Potek del v prazničnem prvomajskem tednu

Potek del v prazničnem prvomajskem tednu

V Starem Velenju z veliko natančnostjo poteka tlakovanje talnih površin ceste Stari trg: sredinski pas s štokanimi granitnimi kockami, robna pohodna pasova z žganimi granitnimi ploščami ter stik med pohodno površino in fasado s pasom granitnih kock. Na praznični torek, 27. aprila, bodo dela za en dan prekinili, nato pa jih bodo izvajali po tedenskem planu dela. Na novem objektu

Muhast april

Muhast april

Sneg, dež, mraz – muhasto aprilsko vreme, ki ponovno vpliva na potek del v Starem trgu. Kljub temu pa gradbišče ne počiva. V objektu na novem trgu se ves čas nekaj dogaja. Delo se ne ustavi. Na zunanje stene objekta lepijo izolacijo, v notranjosti pa obdelujejo strope in nadaljujejo s pripravo prezračevalnih sistemov. Dela na prostem se prilagajajo vremenu, ki

Dela napredujejo s polno paro!

Dela napredujejo s polno paro!

S toplimi sončnimi dnevi je oživelo tudi gradbišče: brnijo motorne žage, topotajo pnevmatska kladiva, bagri dvigujejo in spuščajo žlice, tovornjaki dovažajo nov gradbeni material. Na zahodnem delu ceste Stari trg je že zaključena betonska podlaga s kanaletami. Površina je bila prej višinsko in materialno členjena na asfaltirano cesto in tlakovane pločnike. Zdaj je višinsko poenotena, čez dober mesec pa jo

Živahno izkopavanje ob novem objektu

Živahno izkopavanje ob novem objektu

Na zahodnem delu ulice Stari trg so zaključili s prekopavanjem, zamenjali napeljavo, jarke zasuli in pripravili tampon. V tem trenutku se že vliva beton na armiranobetonske mreže. Tako bo nastaja zelo močna armiranobetonska podlaga, na katero bodo v prihodnjem tednu položili granitne kocke. Intenzivnejša dela s stroji so se z ulice Stari trg prestavila na območje Ljubljanske ceste ob novem

Pod površino

Pod površino

Prejšnji teden je bila cesta Starega trga še močno razkopana – onemogočen je bil tudi prehod za pešce ob južnih fasadah stavb. Območje so zavzeli delovni stroji in pridni delavci. Povedali so nam, da je najglobji jarek, ki so ga tu izkopali, globok kar 2 m. Vanj so položili vode meteorne kanalizacije, nad njo pa še nove vodovodne in električne

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino