Zelena streha v Starem Velenju

Zelena streha v Starem Velenju

Bodo na trgu zgolj tlakovane površine? Seveda ne. Prostor bodo hladila in zelenila drevesa: obstoječi javorji ob Hiši mineralov, novo večje osrednje drevo (lipa Tilia cordata ‘Greenspire’), ki bo nadomestilo nekdanji kostanj ter novo manjše drevo v severozahodnem delu novega Trga (sorta magnolije).  Zelena bo tudi stena ob vzhodnem robu novega trga: kovinska konstrukcija bo zasajena z zimzelenim bršljanom. V

Staro Velenje v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra dobiva novo podobo

Staro Velenje v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra dobiva novo podobo

Izvajalec gradbeno-obrtniških del v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra v teh dneh intenzivno izvaja obnovitvena dela na Ljubljanski cesti, izvajajo se tudi dela pri postavitvi nove stavbe. Doslej je izvajalec na področju novogradnje že porušil Staro pekarno, izvedel je pilotno steno ob stavbi Stari trg 15, trenutno pa se izvaja gradnja temeljne plošče za novo stavbo. V sklopu obnovitvenih

Nova stavba pri projektu CTN Stari trg 11 dobiva končno podobo

Nova stavba pri projektu CTN Stari trg 11 dobiva končno podobo

Izvajalec gradbeno-obrtniških del v sklopu projekta CTN Stari trg 11 v teh dneh intenzivno izvaja dela na zunanji ureditvi, končno podobo pa dobiva tudi nova stavba. Trenutno potekajo zaključna dela na strehi, zaključuje se vgradnja stavbnega pohištva, izveden je tudi toplotni ovoj stavbe. Nad pritličjem je na zunanji strani nameščen tudi zaključni sloj fasade. Zunanji izgled fasade je s simsi

Foto reportaža rušitve Stare pekarne

Foto reportaža rušitve Stare pekarne

Stara pekarna je s svojim monumentalnim volumnom krepko vplivala na podobo starotrškega jedra. Njena arhitektura se je distancirala od okolice, kar jo je iz urbanističnega vidika označevalo kot tujek v prostoru. Zaradi dotrajanosti objekta, ki je kljuboval času in prostoru le še z vsebinsko oživitvijo, ki so mu jo vdihnili mladi ustvarjalci, je bil v letošnji jeseni porušen. Odstranitev tako

Gradnja stavbe pri projektu CTN Stari trg 11 v tretji fazi

Gradnja stavbe pri projektu CTN Stari trg 11 v tretji fazi

V teh dneh zaključujemo z izvedbo tretje faze gradnje stavbe pri projektu CTN Stari trg 11. Izvajalec del, podjetje Kograd Igem, d. o. o., je doslej izvedel naslednja dela: rušitev obstoječega objekta in odvoz ruševin, posek dreves, izvedba oporne stene in zaščitne brežine pod gradom, ojačitev obstoječe stene med stavbama Stari trg 11 in 13 ter ureditev nadomestnega parkirišča za

Foto reportaža rušitve objekta Stari trg 11

Foto reportaža rušitve objekta Stari trg 11

Rušitve objektov so vedno bile in bodo urbana intervencija, ki razkrije marsikatero skrivnost arhitekture v zatonu. Poleg skrbno pripravljenega načrta rušitve s strani izvajalcev je pomemben tudi natančna izvedba, ki povzroči čim manj hrupa, prahu in se odvije v čim krajšem možnem času kadar gre za strnjena naselja kakršno je tudi Staro Velenje. Po rušitvi smo vedno priča brisanemu prostoru,

  • 1
  • 4
  • 5

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino