Izvedba prenove Starega trga

Do nove podobe Starega trga je vodilo več korakov: od same ideje do pridobivanja sredstev, načrtovanja in izvedbe. Na tej poti je bilo mnogo izzivov, med njimi je zagotovo tudi prenos projektov s papirja v prostor. Ob zaključku izvedbe smo se pogovarjali z Aljažem Zajamškom, dipl. inž. grad. iz podjetja Esotech, d. d., ki je kot vodja del in gradnje bdel nad izvedbo revitalizacije Starega trga, izgradnjo novega opornega zidu pod cerkvijo, rušitvijo Jelenove hiše ter prenovo več parkirišč na območju Starega Velenja. Na gradbišču je skrbel za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za kar je ključnega pomen ustrezno usklajevanje. 

Zakaj je bilo ravno usklajevanje ključnega pomena pri izvedbi prenove Starega trga?
  • Najprej je ustrezna izvedba zahtevala uskladitev projektantov, ki so načrtovali različna območja Starega trga.
  • Pri izvedbi so bila nato udeležena  različna podjetja, investitor MOV, koordinator projekta Komunalno podjetje Velenje, nadzorni inženir Projekt Nova Gorica, projektanti in izvajalca Esotech, d.d., ki so morali delovati usklajeno.
  • Posebno usklajevanje na licu mesta je zahtevala prenova obstoječe starejše pozidave. Za starimi zidovi in pod tlakom se namreč pogosto skrivajo presenečenja, ki jih v fazi projektiranja ni bilo možno predvideti.
  • Poseben izziv je bila tudi prenova energetske in komunalne infrastrukture, saj je bilo potrebno ves čas gradnje zagotoviti oskrbo gospodinjstvom in gospodarskim subjektom v Trgu. Nekaj infrastrukture so ohranili, večji del pa zamenjali, pri tem pa so morali biti pozorni, da niso poškodovali obstoječih vodov.
  • Zelo pomembno pa je bilo tudi usklajevanje in upoštevanje smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine, katere so poskrbele, da je Trg tudi po prenovil ohranil starotrški duh.

Vodja del prenove Starega trga je izpostavil, da je videz velenjskega Starega trga poseben in drugačen zaradi uporabe domačega pohorskega tonalita in avtohtonega klesanega kamna.

Po Zajamškovih besedah so dela potekala po planu in kljub temu, da so med izvedbo prevzeli še postavitev opornega zidu pod starotrško cerkvijo, so dela zaključili v predvidenem roku – do 10. septembra. Ob tem se zahvaljuje vsem partnerjem in izvajalcem. Tako bo ob otvoritvi 18. septembra 2021 Stari trg v celoti zasijal v sveži podobi. Verjame, da bo Stari Trg s pravimi vsebinami resnično srce mesta za druženje Velenjčanov, hkrati pa vabi vse, da si ga ogledajo.

Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino