Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno. Predsednik zbornice za mandatno obdobje 2018-2022 je Branko Meh, direktor zbornice pa Danijel Lamperger. Današnja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nastala leta 1969 kot prostovoljna organizacija obrtnikov, ki

Hiša bendov

Hiša bendov

Velenje je od nekdaj mesto glasbe. Prepoznavno je po številnih uspešnih glasbenikih in zasedbah najrazličnejših zvrsti. Ker se zaveda, kako pomembno je, da imajo mladi glasbeniki prostor za ustvarjanje in sodelovanje, je Mestna občina Velenje leta 2014 hišo ob vstopu v Stari trg namenila prav njim. Hišo bendov, v kateri je deset prostorov za vaje glasbenih skupin, upravlja Mladinski center

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Poslanstvo Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje pokroviteljstva idr. oblik podpore dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, besednoumetniškimi, jezikovno-kulturnimi idr. knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo. UVKF izvaja fundacijsko dejavnost

Kreativni center Čuk

Kreativni center Čuk

Kreativni center Čuk predstavlja stičišče kreativnih podjetij in posameznikov, lokalnih obrtnikov, produktno naravnanih podjetij z inovativnimi rešitvami ter mladih kreativcev, ki jim ob vsebinski podpori Saša Inkubatorja, omogočamo hitrejši in intenzivnejši razvoj. Prostorska infrastruktura V pritličju se prepletata tradicionalno obrtniška in sodobna kreativna dejavnost. Odprt prostor bodo oživila izobraževanja, dogodki namenjeni mreženju, butična samopostrežna čajnica, v toplejših mesecih pa se

F-bunker

F-bunker

Fbunker je velenjsko razstavišče v podhodu pri vili Bianca, ki povezuje staro in novo Velenje. V sodelovanju z Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje je pridobitev velenjske kulturne krajine programsko zasnoval in uresničil uveljavljeni velenjski samostojni ustvarjalec Črt Valenčak. F – bunker s svojimi vsebinami povezuje občinstvo in domače ter gostujoče avtorje, ki svojo ustvarjalnost temeljijo na pogledu skozi lečo

Hiša mineralov

Hiša mineralov

Muzej hiše mineralov predstavlja geološko zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko mineralov s področja Slovenije. Danes je v Hiši mineralov na ogled preko 11.000 različnih mineralov zasebne zbirke zbiralca in poznavalca Jožeta Rihtarja. Opis dejavnosti V zbirki je edinstveni kos jantarja, ki je bil v Premogovniku Velenje najden leta 2008. Poleg zbirke mineralov predstavlja Hiša mineralov tudi gemološko zbirko dragih

Muzej Velenje

Muzej Velenje

Prvenstveno poslanstvo Muzeja Velenje združuje evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, varovanje, hrambo in predstavljanje premične kulturne dediščine na območju delovanja (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Muzej Velenje svoje poslanstvo uresničuje s strokovnim muzealskim delom, pedagoško-andragoškimi programi in številnimi drugimi dejavnostmi, ki osnovno dejavnost muzeja in kulturno dediščino, s katero se muzej ukvarja, popularizirajo, jo približujejo uporabnikom in privabljajo nove. Muzej

Zavod za turizem Šaleške doline

Zavod za turizem Šaleške doline

POSLANSTVO ZAVODA JE DOSEGANJE KAKOVOSTNE IN CELOVITE TURISTIČNE PONUDBE TER SPODBUJANJE IN PROMOCIJA TURIZMA V ŠALEŠKI DOLINI. Zavod za turizem Šaleške doline je nosilec upravljanja turizma v vodilni destinaciji Šaleška dolina (Velenje, Šoštanj/Topolšica), njegova osrednja naloga pa je izvajanje destinacijskega managementa. Domuje v prostorih Vile Bianca, ki nas pozdravi ob vhodu v Staro Velenje. Zavod za turizem je glavni motor

Krajevna skupnost Staro Velenje

Krajevna skupnost Staro Velenje

Krajevna skupnost Staro Velenje ima svoje prostore v 1. nadstropju stavbe Stari trg 19. Njihovo poslanstvo je, da je bivanje v krajevni skupnosti prijetno in udobno. Krajevna skupnost Staro Velenje Krajevna skupnost Staro Velenje je ena od 16 krajevnih skupnosti, ki skupaj s tremi mestnimi četrtmi tvorijo mestno občino Velenje. KS Staro Velenje, zibelka današnjega Velenja, šteje okrog 1200 krajanov in

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino