Krajani podpirajo revitalizacijo starotrškega jedra

Minuli teden je Mestna občina Velenja pripravila podrobno predstavitev poteka del v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra za prebivalce Starega Velenja. Z revitalizacijo bodo krajani pridobili urejen trg s pripadajočo infrastrukturo, ki bo zagotavljal tudi nove poslovne površine za umetnike in kreativce ter dve stanovanji. V okviru projekta bo urejen nov prometni režim s sanacijo prometnih površin in pripadajoče infrastrukture. V okviru izvedbe projekta bomo porušili objekt Stara pekarna, zato bo že od danes dalje veljal spremenjen prometni režim. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 3 milijone evrov, uspeli pa smo pridobiti za več kot polovico nepovratnih sredstev.

Predstavitve so se udeležili krajani Krajevne skupnosti Staro Velenje, ki so izrazili zadovoljstvo, da bomo celostno sanirali njihovo bivalno okolje. Krajanom bomo izboljšali kvaliteto življenja in obudili starotrško vzdušje, ki ga je ta predel nekoč že imel.

Zaradi pričetka izvajanja gradbenih del v Starem Velenju se je spremenila prometna ureditev. Za ves promet in za pešce je v celoti zaprta povezna cesta od križišča s Cesto v Stari trg in Ljubljansko cesto. Na doslej enosmerni cesti, cesti v Stari trg od zapore pri objektu Stari trg 11 in delu Ljubljanske ceste pod cerkvijo in mimo hotela Razgoršek, promet poteka dvosmerno. Prometni režim bo spremenjen do zaključka projekta, ki je predviden avgusta 2021.

V okviru projekta smo med drugim naročili tudi strokovni pregled stanja starega drevesa navadnega divjega kostanja, ki stoji na Starem trgu. Pridobili smo strokovno mnenje arborista, ki je ocenil, da je stanje tega starega drevesa slabo tako v notranjosti debla kot tudi v območju korenin. Po strokovnem mnenju se stanja drevesa ne da izboljšati z vzdrževalnimi ukrepi, zato bomo primorani divji kostanj podreti. Kostanj bomo nadomestili z dvema novima drevesoma. Vrsta dreves in tehnologija sajenja sta določeni s smernicami arborista. V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bomo odstranili tudi obstoječa korita z drevesi. Odstranjena drevesa bomo nadomestili ob zahodni strani Ljubljanske ceste, kjer bomo uredili širši pas zelenice ter novo zasaditev z avtohtonimi drevesi. Dodatne zelene površine bomo zagotovili tudi z ozelenitvijo opornega zidu. Posadili bomo zimzelene plezalke bršljana.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skupna vrednost operacije znaša 2.928.441,29 evra z DDV, Mestna občina Velenje bo prispevala 1.402.953,29 evra z DDV, uspeli smo pridobiti 1.220.390,40 evra z DDV evropskih sredstev in 305.097,60 evra z DDV državnih sredstev.

Za izvajalca gradbeno-obrtniških del je bilo v okviru javnega naročanja izbrano podjetje Esotech, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., ki bo že v tem tednu pričelo z gradbenimi deli. Po rušitvi dotrajanega objekta Stara pekarna bodo izgradili novo stavbo s steklenim prizidkom, ki bo skladna s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, uredili nov tlakovan trg in na novo zasadili pripadajoče zunanje površine ter postavili novo urbano opremo. Prav tako bodo sanirali prometne površine in pripadajočo infrastrukturo.


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino