Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje

Skrbimo za odličnost

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno. Predsednik zbornice za mandatno obdobje 2018-2022 je Branko Meh, direktor zbornice pa Danijel Lamperger.

Današnja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nastala leta 1969 kot prostovoljna organizacija obrtnikov, ki so sklenili, da potrebujejo in hočejo lastno organizacijo. Naloga tedanje organizacije je bila podobna, kot je še danes: na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bi lahko lažje in bolje delali, poslovali ter živeli. Danes zbornica skrbi za interese in potrebe obrtnikov ter malih in mikro podjetnikov, zato se je leta 2007 iz Obrtne zbornice Slovenije preoblikovala v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Brezplačna pomoč in podpora za člane

Zastopanje interesov obrtnikov in podjetnikov pred državo in velikim gospodarstvom je le ena od nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Članom nudimo brezplačno svetovanje ter podporo pri reševanju težav na poslovni poti, ki jih zaradi dolgoletnih izkušenj najbolje razumemo in jih tudi znamo reševati. Skrbimo za promocijo obrti in članom omogočamo cenejšo udeležbo na sejmih ter poslovnih srečanjih. Na leto organiziramo več kot 500 izobraževanj in pripravljamo poslovne informacije, ki jih člani potrebujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Članstvo v OZS pa prinaša še številne popuste in ugodnosti, ki so zbrani v kartici Mozaik podjetnih.

Lokalno delovanje

Na lokalnem nivoju obrtniki in mali podjetniki svoje težave rešujejo skupaj s strokovnimi službami 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki na nacionalnem nivoju delujejo pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Svetovanje

Pravniki in ekonomisti v svetovalnem centru OZS na leto opravimo več kot 15.000 individualnih svetovanj. Svetovalci zagotavljamo strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Predpise spremljamo že v postopku sprejemanja in nanje tudi vplivajo. Zato znamo pravočasno predvideti vpliv zakonskih sprememb na poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Ker se člani s svojimi problemi pogosto obračajo na strokovnjake v svetovalnem centru, praktično ni težave, ki je svetovalci ne bi znali rešiti. Poznamo veliko različnih poslovnih situacij in dobrih praks, ki so lahko v pomoč tudi pri reševanju vaših problemov ali dilem. Svetovalni center OZS je del Evropske podjetniške mreže za podporo podjetjem.

Na svetovalce se lahko obrnete z vprašanji s področij:

 • registracije podjetij in splošnega podjetniškega svetovanja (točka VEM – Vse na enem mestu);
 • gospodarskega in civilnega prava;
 • delovnega prava;
 • davkov;
 • plač, računovodstva in knjigovodstva;
 • varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu;
 • tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja;
 • financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko domačih in EU javnih razpisov;
 • internacionalizacije.

Zakaj po nasvet k strokovnjakom OZS?

 • Hitreje in pravilneje boste zaznali težo vašega problema in hitreje videli možne rešitve.
 • Dobili boste rešitve s pojasnili, kakšne bi lahko bile posledice vaših poslovnih odločitev.
 • Lažje boste predvidevali, kakšen vpliv bodo imele zakonske novosti na vaše bodoče poslovanje.
 • Lažje se boste pripravili na obisk inšpektorja, saj boste ob sebi imeli osebo, ki pozna pravila inšpekcijskega postopka, zato boste pregled bolje opravili.
Zastopanje in povezovanje po dejavnostih

Strokovne sekcije združujemo člane po posamezni dejavnosti iz vse Slovenije, kar sekciji zagotavlja reprezentativnost in jo postavlja v vlogo predstavnika posameznika oziroma dejavnosti.

Združeni v sekciji pridobite:

 • Dostop do informacij in brezplačnih svetovanj: glede pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, glede zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje vašega delovanja ter s področja tehnološkega razvoja in napredka v stroki.
 • Redno obveščanje o spremembah zakonodaje in predpisov iz dejavnosti.
 • Sodelovanje in pomoč pri skrbi za uveljavljanje skupnih interesov.
 • Vplivanje na zakonodajo preko vaših pobud in zahtev.
 • Pomoč pri nastopanju na trgu.
 • Strokovno izobraževanje iz vaše dejavnosti ter skupne promocijske in sejemske aktivnosti.
 • Dostop do strokovne literature in gradiv, ki jih pripravlja strokovna sekcija.
 • Spoštovanje dobrih poslovnih običajev in praks.
Izobraževanje

Organiziramo strokovne seminarje in podjetniške delavnice s področja davkov, računovodstva, delovne zakonodaje, vodenja podjetij, prenosov na naslednike, poslovanja v tujini, okoljskega ravnanja, prodaje in ostalih zakonodajnih področij, ki vplivajo na podjetniško poslovanje. Za udeležbo na seminarjih in delavnicah lahko člani koristite popuste v višini od 10 do 90 % tržne kotizacije. Dodatno pa članom vsako leto zagotovimo, da imate vsaj eno delavnico ali strokovni seminar brezplačno.

Mednarodno sodelovanje in sejemski nastopi

Na področju mednarodnega sodelovanja člane informiramo in vam svetujemo, organiziramo mednarodna poslovna srečanja, skupinske sejemske nastope doma in v tujini, mednarodna kooperacijska poslovna srečanja ter poslovne delegacije.

Informiranje

Informacije, ki jih člani potrebujete pri vsakodnevnem poslovanju, so na voljo v reviji Obrtnik Podjetnik in Obrtnikovem Svetovalcu, e-novicah, rednih obvestilih, ki jih pošiljajo sekcije, in na spletni strani zbornice. V primeru nujnih informacij pa vas obveščamo preko SMS sporočil.

Galerija
Kako do nas?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – OZ Velenje se najava na južnem vhodu v starotrško jedro Starega Velenja, pri krožišču pod skakalnico oz. v neposredni bližini protokolarnega objekta Vila Bianca.

Naslov
Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje
Stari trg 2, 3320 Velenje

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino