Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Fundacijska dejavnost na področju knjižne, književne in jezikovne kulture.

Poslanstvo Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, razvoju in porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje pokroviteljstva idr. oblik podpore dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, besednoumetniškimi, jezikovno-kulturnimi idr. knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo.

UVKF izvaja fundacijsko dejavnost na področju knjižne, književne in jezikovne kulture.

UVKF sodeluje s slovenskimi in tujimi književnimi ustvarjalci, prevajalci, združenji, festivali, revijami, založbami, knjižnicami, knjigarnami, regionalnimi in lokalnimi kulturnimi izvajalci, pokrovitelji idr.

Ustanova z uresničevanjem svojega poslanstva pospešuje:
 • prožnost pri sprejemanju in uresničevanju kakovostne politike na založniškem področju v velenjskem oz. šaleškem kulturnem prostoru ter širše;
 • doseganje in ohranjanje odličnosti knjižnozaložniške dejavnosti z umetniškimi, znanstveno-raziskovalnimi oz. strokovnopublicističnimi vsebinami v velenjskem oz. šaleškem kulturnem prostoru in širše;
 • pretok idej, informacij in povezovanje ter sodelovanje med avtorji;
 • vseslovensko in mednarodno knjižnozaložniško sodelovanje;
 • knjižnozaložniško kulturo oz. doseganje sodobne umetniške, strokovne in jezikovne pismenosti;
 • spodbuja književno, knjižno-založniško, bralno in jezikovno kulturo v velenjskem in šaleškem prostoru ter širše;
 • v velenjskem, šaleškem, 03-regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru javno izvaja književno-kulturno-edukativne prireditve s promocijo vrhunskega novejšega leposlovja;
 • izvaja edukativni in promocijski program z akcijami bralne kulture in knjižne obdaritve založniške produkcije ustanove.
Dejavnost ustanove:
 • izdajateljsko-založniška dejavnost;
 • prirejanje oz. organiziranje lokalnih, (med)regijskih, vseslovenskih in mednarodnih kulturno-umetniških, izobraževalnih in razstavnih prireditev (zlasti knjižnih in literarnih predstavitev, dogodkov, festivalov, literarnih priznanj in nagrad, knjižnih razstav, sejmov, posvetov, simpozijev, kongresov ipd.);
 • dobrodelna dejavnost s kulturnimi akcijami in knjižnimi darili;
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjih družboslovja in humanistike;
 • dodeljevanje denarnih sredstev za namene, določene skladno z namenom,
 • ustanovitvenim aktom, statutom, pravilniki in programom ustanove;
 • spodbujanje izdajanja kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike;
 • spodbujanje in izvajanje promocije velenjske knjižne produkcije in velenjskih avtorjev;
 • spodbujanje in izvajanje različnih oblik mednarodnega, vseslovenskega, regijskega in lokalnega sodelovanja ter povezovanja na področju knjige, v prvi vrsti predstavitve velenjskih avtorjev v slovenskem in mednarodnem prostoru;
 • spodbujanje in izvajanje različnih oblik razvoja bralne kulture;
 • vključevanje lastne knjižne produkcije v knjigarniško in knjižnično mrežo na celotnem območju Slovenije;
 • povezovanje z drugimi primerljivimi slovenskimi in mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju knjige oz. književne kulture;
 • sodelovanje z MO Velenje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige, besedne umetnosti in jezikovne kulture;
 • skrb za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju dejavnosti ustanove;
 • zbiranje in vodenje zbirk podatkov na področju knjige, književne in jezikovne kulture;
  sodelovanje z lokalnimi in vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami (DSP, SC PEN, JAK RS), ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;
 • opravljanje strokovnih nalog, skladnih z namenom, za katerega je UVKF ustanovljena (npr. spodbujanje in izvajanje projektov s področja književne in jezikovne kulture v velenjskem okolju ipd.).
Galerija
Kako do nas?

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) se nahaja v starotrškem jedru Starega Velenja, nasproti Hiše Mineralov.

Naslov
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
Stari trg 26, 3320 Velenje

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino