Potrjene predlagane investicije mehanizma Celostne teritorialne naložbe

Mestna občina Velenje je na poziv v okviru prioritete 4.1 in 6.3 za sofinanciranje z mehanizmom Celostne teritorialne naložbe (CTN) oddala sedem prijav, in sicer prijavo za sanacijo objektov Cesta Simona Blatnika 1, Vojkova 12a in Cesta talcev 18a, prireditveni oder, prireditveni prostor, revitalizacijo starotrškega jedra in rušitev ter novogradnjo objekta Stari trg 11. Skupna vrednost projektov se ocenjuje na slabih 12 milijonov evrov, v primeru odobritve vseh načrtujemo sofinanciranje v skupni višini skoraj 9 milijonov evrov.

Pred dnevi smo prejeli sklep, s katerim se je potrdil nabor operacij mehanizma CTN, PN 4.1 in 6.3.

V okviru PN 4.1 so nam potrdili energetske sanacije objektov Cesta Simona Blatnika 1, Vojkova 12a in Cesta talcev 18a. Celotna vrednost sanacije prvega objekta je ocenjena na 310 tisoč evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 141.084,50 evra. Sanacija za objekt Vojkova 12a se ocenjuje na 285 tisoč evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 129.668,50 evra. Tudi sanacija za objekt Cesta talcev 18a se ocenjuje na 285 tisoč evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 128.073,50 evra.
Vsi trije objekti imajo uporabno dovoljenje in so v celoti naseljeni z najemniki. V vseh treh objektih je skupaj 157 stanovanj. Končni cilj projekta je zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov, znižanje stroškov porabljene toplotne energije, manj stroškov z upravljanjem, vzdrževanjem in obratovanjem objekta.

V okviru PN 6.3 so nam potrdili investicije CTN Prireditveni oder, kjer je investicija ocenjena na 4,4 milijona evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 3.520.000 evrov. Potrjena je tudi investicija CTN Prireditveni prostor, kjer je investicija ocenjena na 3.101.546,75 evra, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 2.481.237,40 evra in investicija CTN Stari trg 11, kjer je investicija ocenjena na 1.559.797 evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 1.247.517,60 evra. Prav tako je bila potrjena investicija revitalizacija starotrškega jedra, ki je ocenjena na 1.906.860 evrov, od tega se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov.

Lokacija ob Velenjskem jezeru postaja zadnja leta vse bolj zanimiva za domače in tuje goste. Lani je Velenjsko plažo v poletni sezoni obiskalo več kot 60 tisoč obiskovalcev, letos pa skoraj 100 tisoč. Na širšem območju želimo urediti sodoben prireditveni prostor, s katerim bomo še obogatili dogajanje za obiskovalce. Uredili bomo večnamensko površino, ki bo omogočala izvajanje različnih prireditev, sejmov, tekmovanj, festivalov poleti in tudi pozimi. Letos nameravamo za prostor pridobiti gradbeno dovoljenje. Projekt naj bi bil predvidoma zaključen do junija 2019. Poleg ureditve prireditvenega prostora nameravamo ob Velenjskem jezeru zgraditi tudi sodoben in atraktiven prireditveni oder. Gradbeno dovoljenje za oder že imamo, po odobritvi projekta bomo pristopili k izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca. Oder bo oblikovan kot večnamenski objekt in bo omogočal dogajanje na prireditvenem prostoru ali na prizorišču nad jezerom. Projekt naj bi bil zaključen predvidoma do junija 2019.

V Starem Velenju bomo v okviru projekta revitalizacija starotrškega jedra porušili objekt stare pekarne, zgradili nadomesten objekt, uredili trg ter spremenili prometni režim. Upravljanje novega objekta bo predvidoma prevzel Mladinski center Velenje, ki si bo prizadeval, da bodo v objektu še naprej nastajale nove zgodbe. V objektu so predvideni ateljeji, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, v pritličju manjši gostinski lokal, na podstrešju pa dve stanovanji. Okolico bomo preuredili, saj želimo v najstarejšem delu mesta ponovno obuditi starotrško vzdušje. Projekt se bo zaključil do leta 2019.
S porušitvijo in novogradnjo objekta na Starem trgu 11 želimo pridobiti nove poslovne površine za obrtno dejavnost, v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start-up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni, in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine SAŠA inkubatorja v Podjetniškem centru Standard. Objekt je bil že v preteklosti namenjen dejavnosti drobnih obrti in je varovan kot kulturna dediščina in kot del naselbinske kulturne dediščine. Z izgradnjo sodobnega, energetsko učinkovitega in funkcionalnega objekta predvidevamo ureditev prostorov za približno 6 podjetij. Projekt naj bi bil predvidoma zaključen naslednje leto.

S pridobitvijo sklepov se začenjajo priprave na oddajo zahtevane dokumentacije za drugo fazo in pridobitev končnih sklepov o sofinanciranju.


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino