Predstavitev projekta Revitalizacija Starega Velenja

V ponedeljek, 29. januarja 2018, bomo ob 18. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje predstavili projekt Revitalizacija Starega Velenja.

Predel Velenja imenovan Staro Velenje je nujno potrebno revitalizirati in zato bo Mestna občina Velenje izvedla dva projekta iz programa Celostnih teritorialnih naložb: Stari trg 11 in revitalizacija starotrškega jedra.

Stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Stari trg 11 v Velenju je že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Pridobiti želimo nove poslovne površine za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine SAŠA inkubatorja v Podjetniškem centru Standard. Novozgrajeni objekt bo namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij. Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 1.559.797 evrov (ddv je zajet). Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 1.559.797,00 evrov (ddv je zajet). Struktura financiranja se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 312.279,40 evrov (20 %) ter nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.247.517,60 evrov (80 %), od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 998.014,08 evra (64 %) in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 249.503,52 evra (16 %).

Z revitalizacijo starotrškega jedra želimo pridobiti nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Nameravamo zgraditi poslovno-stanovanjski objekt v Starem Velenju, kot nadomestno gradnjo objekta Ljubljanska 2 s steklenim prizidkom. Pred tem je potrebna rušitev objekta Stare pekarne, kot je določeno v prostorskem aktu. Predvidena investicija tako predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem. V novo zgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Spremenil se bo tudi prometni režim z novimi preurejenimi cestnimi povezavami. Po celostni sanaciji bo območje pridobilo lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov, ki se v tem prostoru že odvijajo. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja. Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 1.906.850 evrov (ddv je zajet). Struktura financiranja se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 381.372 evrov (20 %) ter nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov (80 %), od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 evra (64 %) in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 evra (16 %).

 

Prijazno vabljeni na predstavitev, na kateri bomo oba projekta podrobneje predstavili!
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino