Celostna grafična podoba

STARO VELENJE

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Koncept

Območje starega mestnega jedra je bilo v času sodobne zgodovine modernega mesta Velenje precej zapostavljen prostor oz. nekako “odrezano” od razvojnih strategij takratnih načrtovalcev. Kljub določenim aktivnostim, ki so skušale občasno oživeti starotrški ambient, je karakter trga v senci ohranil vse do danes. Prenova Starega Velenja bo iz vidika prostorskega načrtovanja vidno preobrazila starotrško središče in ga z novonastalo ter deloma prenovljeno arhitekturo vdahnila osvežila. Prenovljeno območje bo postalo platforma za razvoj nove blagovne znamke, ki bo iz vidika mestnega marketinga zapolnila vrzel starotrškega območja. Gre za območje, ki ima v vseh večjih mestih močno izražen karakter, v katerem večinoma prevladujejo umetniško-obrtniške vsebine. Gre za področja delovanja in izražanja, ki spadajo v skupino mirnih dejavnosti manjšega in srednjega obsega (po velikosti podjetij in številu zaposlenih). Ker je imelo Velenje v času razvoja modernega mesta precej megleno in obstransko vlogo, je s prenovo napočil čas, da se ponovno zavzame vlogo osrednjega trga pod Velenjskim gradom.

Vizualne komunikacije

Celostna grafična podoba se skozi znak/simbol, barvno paleto in črkovno tipografijo pojavlja v različnih promocijskih aplikacijah, katerih podoba in uporabnost se prilagaja medijem, v katerih se pojavljajo (tiskovine, oglasi, splet, socialna omrežja …). Del celostne podobe predstavlja tudi pozicijski slogan, ki skozi tančico poetike nagovarja k obisku Starega Velenja. Ker bo pretežni del podjetniške strukture, ki deluje na tem območju obrtniško-umetniško usmerjen, mora celostna podoba prikazati široko paleto na omenjenega področja delovanja. Le-ta se skozi likovne elemente združuje v homogeno celoto, ki prikazuje PREPLET ustvarjalnosti. 

Celostna grafična podoba

Izhodišče celostne grafične podobe predstavljajo urbani značilnosti, ki že obstajajo v tem prostoru in imajo patino dediščine. Urbane značilnosti in oprema, ki jo je moč najti na območju Starega Velenja: Ulična klop, viseča tabla (kovinska), tlakovci (granitne kocke), pločniki ali robniki, portali vhodnih vrat, opečnate strehe / dvokapnice, pitnik oz. fontana, vegetacija (žive meje, grajski gozdni grič), različni gradbeni materiali (les, omet, opeka, pesek …

Grafično izhodišče

Rdeča nit celostne grafične podobe izhaja iz tradicionalnega fasadnega izobeska (kovinske skeletne konstrukcije) in ponazarja pasarski izdelek. Gre za obrtniški izdelek, ki je lahko imel visoko dodano vrednost, kadar je k njegovi prepoznavni in unikatni končni podobi bistveno prispevala tudi umetniška žilica izdelovalca (pasarja). Ta tip obrtna panoga je bila popularna že v preteklosti, pasarski izdelki kot zgolj estetski elementi ali okrasne označbe oz. oglasne table pa so se v urbanih prostorih z daljšo tradicijo ohranili do danes, kar jim daje zgodovinsko vrednost in patino dediščine. Takšen element konotira preplet obrtništva, umetnosti in dediščine preteklosti ter njihovega ohranjanja v sedanjosti. Vse to pa konotira tudi blagovna znamka Staro Velenje.

01_Staro Velenje - CGP

Znak – logotip

Prepoznavni znak (logotip) blagovne znamke Staro Velenje izhaja iz pasarskega elementa, in sicer v obliki viseče fasadne table, na kateri je izpisano ime Staro Velenje. Za besedo Staro se uporabi serifna tipografija, ki s svobodno postavitvijo črk simbolizira ročno delo oz. izdelek, ki ima človeško zgodbo. Pod njo se v sodobni brez serifni tipografiji izpisuje ime Velenje, ki zaradi svoje sodobne oblike spominja na današnjo podoba mesta, ki je nastalo v sodobnem času pod arhitekturno taktirko modernizma. Primarna barva znaka je črna, saj le ta najbolj asociira na železo kot pasarski material, ki se je običajno pojavljal v črni barvi. Znak se lahko pripenja na stranski ali zgornji rob aplikacije/medija.

Zaradi enostavne zasnove se znak z različnimi pojavnimi oblikami oz. aplikacijami ne spreminja. Se mu pa dodajajo različni sekundarni grafični elementi, ki bogatijo sporočilnost blagovne znamke (skeletni okvirji okrog grafik/fotografij, fotografije makro detajlov, ki jih najdemo na območju Starega Velenja …).

Celostna grafična podoba Staro Velenje

Zasnova, modularnost in uporaba nosilnih grafičnih gradnikov (logotip, barvna paleta, tipografija) je prikazana v Priročniku celostne grafične podobe Staro Velenje

logotip / črkovna tipografija / barvna paleta

Logotip STARO VELENJE se lahko uporablja v treh različicah A, B in C (1,2).

Logotip STARO VELENJE je pripravljen v treh grafičnih oblikah, ki se uporabljajo glede na tip podlage/ozadja, ki je pod njim: črn (uporaba na svetlejših podlagah), negativ (uporaba na svetlejših/temnejših podlagah) ter bel (uporaba na temnejših podlagah).

Črkovna tipografija za izpis besedil

Barvna paleta

Primarni barvni sklop (nosilni): črna barva – je nosilna barva s svojo likovno in asociativno (psihološko) sporočilnostjo izraža osnovno vizualno izhodišče “pasarskega” znaka blagovne znamke STARO VELENJE.

Sekundarni barvni sklop (podporni): Sestavlja ga skupina toplih barvnih odtenkov (svetlo rjava – beige, oranžna in rjava), ki s svojo izraznostjo simbolizirajo preplet dediščine in z njo povezane patine, prevladujoče odtenke strešnih kritin (dvokapnic) ter obenem delujejo kot kontrast primarni barvi. Podporne barve so namenjene uporabi v splošne namene (oranžna: npr. poudarki besedil) ali pa se uporabljajo kot dekorativna popestritev aplikacij (teksture, podlage, grafikoni, sheme, ton fotografij …). 

Aplikativnost znaka

Prikaz implementacije in berljivosti znaka na različnih materialih in teksturah.

Uporabnost znaka

Prikaz uporabe znaka na praktičnih izdelkih in materialih s pomočjo različnih materialov in tehnologij izdelave.

Koncept celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014–2020

Celostna grafična podoba Evropske kohezijske politike 2014–2020 v Sloveniji temelji na upoštevanju pravil celostne grafične podobe zastave Evropske Unije in njene nadgradnje ter vsebinsko izhaja iz simbolnega jezika uporabe enajstih tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020.

Iskanje primerne oblikovne rešitve je usmerjal cilj povečanja prepoznavnosti te politike v Sloveniji in njenih posameznih vsebinskih področij. Obdržala se je dosedanja vizualna resnost, ob sočasnemu vnosu nekoliko mehkejših elementov, ki sprožajo večji občutek dostopnosti in z barvno shemo prispevajo k edinstveni podobi posameznega sklada.

Posamezna področja so medsebojno raznolika, zato se je namesto direktne upodobitve posameznega področja zgradil enotni simbolni jezik. Skoraj tipografski, bolj abstrakten izris živali temelji na upodabljanju tistih vrst, katerih osebnostne in/ali fizične lastnosti so sorodne področju, ki ga upodabljajo oz. predstavljajo. Vzpostavljen sistem je odprt in omogoča nadaljnji razvoj ikon v primeru morebitnega dodajanja novih področij, predvsem pa na zanimiv način podaja tiste vsebine, katerih razvoj spodbuja Evropska unija.

V primerih, ko promocijska aplikacija navaja/omenja vsebine, ki jih je skozi naložbo sofinancirala Republika Slovenija in Evrospska unija iz Evrospskega sklada za regionalni razvoj je potrebno v aplikacijo vključiti tudi logotip EU – Evropski sklad za regionaln i razvoj. Umestitev logotipa mora biti skladna s pravili uporabe, ki so prikazani v Priročniku celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2022. Logotip se lahko uporablja s sloganom ali brez njega.

Pod ali ob logotip je potrebno dodati stavek:

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poslanstvo nove vizualne podobe Starega Velenja je spoštljivo oziranje v preteklost, da se lahko revitaliziranim vsebinam tlakuje pot v prihodnost.

Opa!celica
Avtorji celostne grafične podobe Staro Velenje

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino