Kreativni center Čuk

Poslovna stavba Stari trg 11

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Stari trg 11, Velenje je bil že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je bil pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni bilo in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine Saša inkubatorja v PC Standard. Objekt, predmet obravnave je v lasti Mestne občine Velenje, umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že iz zgodovinskega obdobja namenjeno dejavnosti drobnih obrti. Po obnovi je novozgrajeni objekt namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij. 

REALIZIRANA VREDNOST PROJEKTA:
1.388.280,21
EUR
Struktura financiranja

Sofinanciranje EU: 874.680,37 EUR
Sofinanciranje RS: 218.670,11 EUR
Sredstva MOV: 294.929,73 EUR

— 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Celotna realizirana vrednost projekta CTN Stari trg 11 znaša 1.388.280,21 evrov z DDV. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija v deležu 16 % in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 63 %. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta je iz proračuna pokrila Mestna občina Velenje.

— 
Zaključek projekta: 2021

Projektant: PROJEKTIVNI BIRO d.o.o.

Izvajalec del: KOGRAD IGEM d.o.o.

Končni cilj projekta je: 
  • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
  • revitalizirati degradirane površine in objekte, 
  • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča, 
  • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij, 
  • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja, 
  • ohranjanje spomeniških vrednosti območja, 
  • učinkovita raba prostora v urbanem območju, 
  • povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije, 
  • dvig privlačnosti mesta in regije. 

Celoten objekt je po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki izvajajo v revitaliziranem območju, so izbrane z javnim razpisom, pri čemer imajo prednost dejavnosti, ki spodbujajo oživitev Starega Velenja. Projekt je sestavni del TUS in INTUS strategije Metne občine Velenje. Projekt je bil vključen v Proračuna mestne občine Velenje za leti 2019 in 2020 in Načrta razvojnih programov 2020–2023.

Objket Stari trg 11, ki je v lasti Mestne občine Velenje, je umeščen v območje Krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že v preteklosti namenjeno dejavnostim drobnih obrti. Objekt je bil zgrajen okoli leta 1876 in je zaščiten kot kulturna dediščina. Sanacija objekta zaradi zmanjšane nosilnosti ni mogoča, saj ne zagotavlja zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je Ministrstvo za kulturo v letu 2016 izdalo kulturnovarstveno soglasje za njegovo odstranitev. Na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Pri projektu so upoštevani tudi pogoji Zavoda za uporabo materialov in barv.

Potek projekta

ZAKLJUČEK PROJEKTA - junij 2021

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino