Kreativni center Čuk

Poslovna stavba Stari trg 11

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Stari trg 11, Velenje je bil že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je bil pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni bilo in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine Saša inkubatorja v PC Standard. Objekt, predmet obravnave je v lasti Mestne občine Velenje, umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že iz zgodovinskega obdobja namenjeno dejavnosti drobnih obrti. Po obnovi je novozgrajeni objekt namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij. 

REALIZIRANA VREDNOST PROJEKTA:
1.388.280,21
EUR
Struktura financiranja

Sofinanciranje EU: 874.680,37 EUR
Sofinanciranje RS: 218.670,11 EUR
Sredstva MOV: 294.929,73 EUR

— 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Celotna realizirana vrednost projekta CTN Stari trg 11 znaša 1.388.280,21 evrov z DDV. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija v deležu 16 % in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 63 %. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta je iz proračuna pokrila Mestna občina Velenje.

— 
Zaključek projekta: 2021

Projektant: PROJEKTIVNI BIRO d.o.o.

Izvajalec del: KOGRAD IGEM d.o.o.

Končni cilj projekta je: 
  • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
  • revitalizirati degradirane površine in objekte, 
  • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča, 
  • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij, 
  • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja, 
  • ohranjanje spomeniških vrednosti območja, 
  • učinkovita raba prostora v urbanem območju, 
  • povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije, 
  • dvig privlačnosti mesta in regije. 

Celoten objekt je po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki izvajajo v revitaliziranem območju, so izbrane z javnim razpisom, pri čemer imajo prednost dejavnosti, ki spodbujajo oživitev Starega Velenja. Projekt je sestavni del TUS in INTUS strategije Metne občine Velenje. Projekt je bil vključen v Proračuna mestne občine Velenje za leti 2019 in 2020 in Načrta razvojnih programov 2020–2023.

Objket Stari trg 11, ki je v lasti Mestne občine Velenje, je umeščen v območje Krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že v preteklosti namenjeno dejavnostim drobnih obrti. Objekt je bil zgrajen okoli leta 1876 in je zaščiten kot kulturna dediščina. Sanacija objekta zaradi zmanjšane nosilnosti ni mogoča, saj ne zagotavlja zadostne statične in protipotresne varnosti, zato je Ministrstvo za kulturo v letu 2016 izdalo kulturnovarstveno soglasje za njegovo odstranitev. Na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Pri projektu so upoštevani tudi pogoji Zavoda za uporabo materialov in barv.

Potek projekta

Junij 2017
Mestna občina Velenje je na razpis Celostne teritorialne naložbe (CTN) oddala prijavo za rušitev ter novogradnjo objekta Stari trg 11.
Avgust 2017
Prejetje sklepa, s katerim se je potrdil nabor operacij mehanizma CTN.
Februar 2019
Prejetje odločitve o uvrstitvi projekta na seznam upravičencev do pridobitve evropskih sredstev za Stari trg 11, Velenje.
November 2019
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pošlje odločitev o podpori za operacijo CTN Stari trg 11. Z odločitvijo se odobri finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.559.397 evrov.
Januar 2020
Predstavitev izvedbe projekta CTN Stari trg 11 stanovalcem Krajevne skupnosti Staro Velenje in tudi širši javnosti v dvorani Vile Bianca.
Januar 2020
Zaradi izvajanja gradbenih del na območju objekta Stari trg 11 se za ves promet in pešce zapre cesta Stari trg. Zapora prometa bo trajala od 28. januarja, do predvidoma konca septembra 2020.
Februar 2020
Izvajanje projekta CTN Stari trg 11 v Starem Velenju, ki obsega rušenje objekta občanom poznanega pod imenom Čuk in izgradnjo novega objekta, je v polnem teku. Izvajalec je prebivalcem sosednjega objekta omogočil začasno parkirišče, v teh dneh sledi rušitev objekta in opornega zidu.
April 2020
Kljub koronavirusu, ki je ohromil celotno Slovenijo, izvedba CTN projekta Stari trg 11 v Starem Velenju poteka po predvidenem planu. Izvajalec del, podjetje Kograd Igem, d. o. o., je do sedaj izvedel naslednja dela: rušitev obstoječega objekta in odvoz ruševin, posek dreves, izvedba zaščitne brežine in pilotne stene pod gradom, sidranje obstoječe stene med objektoma Stari trg 11 in 13, ter izvedba stene med objektoma Stari trg 11 in 13. Izvedli bodo še temeljni plato za novi objekt Stari trg 11 in prestavili parkirišča za stanovalce na Starem trgu 15.
Julij 2020
Novinarska konferenca, na kateri so se predstavile trenutne aktivnosti pri prenovi Starega Velenja.
Julij 2020
Zaključuje se izvedba tretje faze gradnje stavbe pri projektu CTN Stari trg 11.
Avgust 2020
V okviru izvedbe projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra bo od ponedeljka, 24. avgusta 2020, do zaključka projekta, ki je predviden avgusta 2021, veljala spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju.
November 2020
Nova stavba pri projektu CTN Stari trg 11 dobiva končno podobo. Intenzivno se izvajajo dela na zunanji ureditvi, končno podobo pa dobiva tudi nova stavba. Trenutno potekajo zaključna dela na strehi, zaključuje se vgradnja stavbnega pohištva, izveden je tudi toplotni ovoj stavbe. Nad pritličjem je na zunanji strani nameščen tudi zaključni sloj fasade. Zunanji izgled fasade je s simsi členjen v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V stavbi se trenutno slikopleskarsko obdelujejo stropi, polaga se talna keramika in zaključuje montaža elektro in strojnih inštalacij.
Marec 2020
Objavi se javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na naslovu Stari trg 11 v Velenju, torej v novi stavbi, kjer se je nekoč nahajal lokal Čuk in je sedaj poimenovana Kreativni center Čuk. ​Mestna občina Velenje pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje za Kreativni center ČUK, na naslovu Stari trg 11 v Starem Velenju. Namenjena bo novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru.
Marec 2021
Mestna občina Velenje pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje za Kreativni center ČUK, na naslovu Stari trg 11 v Starem Velenju.
Junij 2021
Uradno odprtje Kreativnega centra Čuk v Starem Velenju na novinarski konferenci. Na njej so sodelovali: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vodja Urada za premoženje in investicije Alenka Rednjak, direktor podjetja Kograd Boris Hriberšek in Ana Anžej, direktorica SAŠA inkubatorja, ki je sodeloval pri vzpostavitvi vsebinskega koncepta kreativnega centra in v mansardo objekta uspešno preselil tudi coworking. Po novinarski konferenci je sledil ogled novih prostorov.
ZAKLJUČEK PROJEKTA - junij 2021

Kreativni center Čuk je namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru.

Mestna občina Velenje
Urad za razvoj in investicije

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino