Še dva velenjska projekta upravičena do pridobitve evropskih sredstev

Konec preteklega tedna smo prejeli odločitev o uvrstitvi projektov na seznam upravičencev do pridobitve evropskih sredstev za dva projekta – Revitalizacija starotrškega jedra in Stari trg 11, Velenje.

Mestna občina Velenje se je ponovno prijavila na 1. fazo razpisa Združenja mestnih občin Slovenije kot posredniškega organa in bila uspešna. V okviru projektov bo sanirano starotrško jedro in objekt Stari trg 11 (Čuk) v Starem Velenju. Za oba projekta imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelano investicijsko dokumentacijo. Ocenjujemo, da se bosta projekta začela izvajati v drugi polovici letošnjega leta. Do konca naslednjega leta naj bi bila črpana vsa kohezijska sredstva.

V pripravi je dokumentacija za prijavo na 2. fazo na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, ki jo bomo izvedli v najkrajšem času. Prav tako bomo pričeli z javnimi razpisi za izbor izvajalcev gradbeno obrtniških del in koordinatorja varstva pri delu, vendar pogodbe z izvajalci ne moremo podpisati pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije s strani ministrstva.

Vrednost projekta CTN Stari trg 11, Velenje je ocenjena v znesku 1.559.397 evra, od tega je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v znesku 998.014 evra in proračuna Republike Slovenije v znesku 249.503 evra. V okviru projekta je predvideno rušenje objekta in novogradnja objekta Stari trg 11 z ureditvijo okolice.

Vrednost projekta CTN Starotrško jedro je ocenjena v znesku 2.555.615 evra, od tega je predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v znesku 1.220.390 evra in proračuna Republike Slovenije v znesku 305.097 evra. V okviru projekta je predvideno rušenje »Stare pekarne«, izgradnja novega objekta in trga z urbano opremo ter ureditev novega prometnega režima s sanacijo potrebne infrastrukture.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Prednostna naložba 6.3, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino