Staro Velenje v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra dobiva novo podobo

foto: Roman Bor

Izvajalec gradbeno-obrtniških del v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra v teh dneh intenzivno izvaja obnovitvena dela na Ljubljanski cesti, izvajajo se tudi dela pri postavitvi nove stavbe. Doslej je izvajalec na področju novogradnje že porušil Staro pekarno, izvedel je pilotno steno ob stavbi Stari trg 15, trenutno pa se izvaja gradnja temeljne plošče za novo stavbo. V sklopu obnovitvenih del na Ljubljanski cesti se trenutno izvajajo sanacijska dela na fekalni kanalizaciji, poteka sanacija vročevodne in toplovodne kinete in izgradnja kolektorja meteorne kanalizacije. Doslej smo v sklopu prve faze že obnovili inštalacije in del ceste pri križišču s Cesto Františka Foita. Na tem delu so v izgradnji tudi površine za pešce in kolesarska steza.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost operacije znaša 2.928.441,29 evra, Mestna občina Velenje bo prispevala 1.402.953,29 evra, uspešno pa smo pridobili še 1.220.390,40 evra evropskih sredstev in 305.097,60 evra državnih sredstev.

Zavedamo se, da so številna dela v Starem Velenju ohromila življenje in delo tamkajšnjih stanovalcev in podjetnikov, ki imajo sedež v tem delu mesta. Zato na Mestni občini Velenje z njimi sodelujemo in skupaj iščemo najboljše rešitve, saj verjamemo, da bo po prenovi tu nastal prostor, ki bo z novimi vsebinami privabljal številne obiskovalce in ponujal bogate možnosti tudi za obrtnike ter podjetnike.

Pri delu na gradbišču se seveda upoštevajo vsi preventivni ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusa.

Foto: Roman Bor

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino