V soboto odpiramo prenovljeno starotrško jedro v Starem Velenju

Mestna občina Velenje v teh dneh zaključuje pomembno investicijo. V sklopu dveh CTN projektov: CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra smo prenovili starotrško jedro v Starem Velenju in prepričani smo, da bo to ponovno postal del Velenja, kjer bodo nove priložnosti za delo in druženje našli tako domačini kot tudi drugi obiskovalci Starega Velenja. V soboto, 18. septembra, bo župan Mestne občine Velenje Peter Dermol prenovljeno starotrško jedro uradno predal namenu.

Otvoritvena slovesnost se bo začela ob 17. uri. V programu bodo nastopili plesna skupina Šaleška gospoda, glasbeniki iz Hiše bandov, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, za zabavno druženje po uradnem delu pa bo poskrbel Ansambel Potepini. V Kreativnem centru Čuk bodo imeli obiskovalci priložnost spoznati podjetnike in njihove produkte, SAŠA inkubator pa bo predstavil novo linijo izdelkov MadeInVelenje, ki nastaja v Centru ponovne uporabe ob praznovanju našega mesta. Z gostinsko ponudbo se bodo na dogodku predstavljali lokalni ponudniki, v času dogodka bo odprta tudi Hiša mineralov, vstop bo prost.

Jutri bodo velenjska gospodinjstva prejela v poštne nabiralnike letak o prenovi Starega Velenja. V sodelovanju z Muzejem Velenje pa smo pripravili tudi novo razstavo v PC Standardu z naslovom Nova podoba Starega trga. Gre za priložnostno razstavo ob odprtju prenovljenega velenjskega Starega trga. V sliki in besedi predstavlja oba projekta, v okviru katerih je Mestna občina Velenje prenovila Stari trg, ter javne institucije, ki delujejo na njegovem območju. Kakor je Stari trg danes preplet preteklosti in prihodnosti ter velikih zgodb in drobnih detajlov, je tudi razstava preplet dokumentarnih fotografij in zapisov ter umetniškega videnja raznolikosti, ki bogati trško jedro pod grajskim gričem. Razstavo bomo postavili v prihodnjih dneh.

Na naslovu Stari trg 11, kjer je včasih stala stavba poznana po imenu Čuk imamo danes novo stavbo in jo imenujemo Kreativni center Čuk. Stavba je namenjena podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Nova stavba ima pritličje, nadstropje in mansardo. Pritličje je prehodno s sekundarno notranjo izložbo, notranja prehodna loža deluje kot pokriti del ulice z dvema poslovnima prostoroma za namen obrtniške dejavnosti, v prvem nadstropju je šest pisarniških prostorov. V mansardi je velik odprt prostor, namenjen tako imenovanemu »coworkingu«. Prek javnega razpisa smo izbrali najemnike, ki bodo v Kreativnem centru Čuk izvajali svoje dejavnosti, s katerimi si želimo, da bi pozitivno vplivale na razvoj starega mestnega jedra in Velenja na sploh. Vrednost projekta CTN Stari trg 11 znaša 1.559.397 evrov, od tega delež Mestne občine Velenje znaša 325.726,85 evra, 986.936,12 evra je EU sredstev, 246.734,03 evra pa je prispevek s strani države. Projekt je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Specifični cilj: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, sofinanciran iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Z revitalizacijo starotrškega jedra  je ta del Velenja dobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novo nadomestno stavbo, nov prometni režim, zaradi česar smo sanirali ceste in pripadajočo infrastrukturo. Stavbo na Ljubljanski cesti 2 smo zaradi dotrajanosti odstranili, prav tako tudi stavbo Stara pekarna, ki je bila zaradi slabega stanja neprimerna za sanacijo ter je predstavljala tujek v tem predelu. Tako smo pridobili večji odprt prostor urejen kot tlakovan trg. Novi trg sprejme okoli 500 obiskovalcev, na njem pa se bodo lahko izvajale različne vsebine, ki bodo vzpodbujale prepoznavnost in atraktivnost celotnega starotrškega jedra. V novi stavbi ob trgu je predvidenih pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skupna vrednost operacije znaša 2.928.441,29 evra, Mestna občina Velenje bo prispevala 1.402.953,29 evra, uspeli smo pridobiti 1.220.390,40 evra evropskih sredstev in 305.097,60 evra državnih sredstev.

Mestna občina Velenje in Župnija Velenje – sv. Marija sta se odločili, da skupaj pristopita tudi k obnovitvi opornega zidu pod cerkvijo v Starem Velenju, ki je bil v zelo slabem stanju. Projekt – Kamnita zložba, ki ga je potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je sedaj zaključen. Vrednost investicije je znašala 216.314,94 evra.

Fotografije: Roman Bor


 
Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino