Stari trg pred Staro Pekarno

V knjigi Staro Velenje nekoč in danes najdemo zapis: »Kjer je zdaj pekarna, je bila enonadstropna hiša, last Demšič Josipa, ter po vojni krojaška delavnica in slaščičarna.«

Mlada arhitektka Lea Žižek, ki se je z zgodovino Stare Pekarne in študijsko zasnovo za prenovo ukvarjala leta 2015 med pripravo magistrske naloge z naslovom Prostori za kulturo in umetnost iz bivše Pekarne v Starem Velenju, pa je podrobneje raziskala, kakšen prostor je leta 1960, ko so na Starem trgu zgradili kockast industrijski objekt, zasedla zdaj že padla Stara Pekarna.

»Iz listin v zgodovinskem arhivu lahko razberemo, kaj se je dogajalo na tem prostoru. Razvidno je, da je na prostoru pekarne leta 1913 vpisana parcela s številko 15/1. Na desni poleg te parcele je prazen prostor. Iz fotografij, ki sta nastali v letu 1936 in v 60. letih 20. stoletja, je razvidno, da na tem prostoru stoji hiša z dvokapno streho, ki je nekoliko nižja od kasneje nastalega objekta pekarne. Na fotografiji iz 70. let pa lahko vidimo na novo zgrajeno pekarno, ki ima štirikapno streho z manjšim atrijem na sredini. Tudi na zemljiškem knjižnem izpisu iz leta 1965 lahko vidimo, da je na tem mestu prišlo so spremembe: nove parcele številke 3139. Iz teh zapisov in fotografij lahko razberemo, da v tem prostoru že dobro stoletje stoji objekt in da je bil trg – odprti prostor – lociran desno oz. vhodno od objekta, kjer pa se danes nahaja stanovanjska stavba.«

S pomočjo zemljiškoknjižnega izpisa je raziskala tudi, kaj se je dogajalo z lastništvom objekta pekarne: leta 1965 je lastništvo prevzelo Trgovsko in proizvodno podjetje Veležitar iz Celja, leta 1988 SOZD Merx – Mlinsko-predelovalna industrija Celje, 1992 Klasje – Mlinsko predelovalno podjetje iz Celja, leta 2005 pa je lastnica objekta postala Mestna občina Velenje, ki je upravljanje leta 2012 predala Mladinskemu centru Velenje.

Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino