Prejeli smo Odločitev o podpori za operacijo CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Danes je Mestna občina Velenje s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela Odločitev o podpori za operacijo CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije znaša 2.928.441,29 evra. Prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 1.525.488 evrov, in sicer podpora Evropske unije znaša 1.220.390,40 evra, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa znaša 305.097,60 evra. S projektom Revitalizacija Starega Velenja bomo celostno sanirali in revitalizirali Staro Velenje, ki je bilo v zadnjem obdobju spregledano, opuščeno in trenutno predstavlja neizkoriščen potencial. Namen investicije je vračanje stanovalcev v stari mestni del, oživitev starega mestnega jedra in ohranjanje kulturne dediščine. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce.

Mestna občina Velenje želi s tem projektom doseči učinkovito raba prostora v urbanem območju. Dotrajan objekt Stara pekarna je predviden za rušenje, pred časom pa smo že porušili objekt na Ljubljanski 2. Na podlagi zahteve Zavoda za varstvo kulture dediščine Slovenije je potrebno na to območje umestiti nov objekt in urediti trg. Mestna občina Velenje bo zgradila poslovno – stanovanjski objekt z nastanitvami v Starem Velenju, kot nadomestno gradnjo objekta Ljubljanska 2 in poleg omenjenega objekta še novogradnjo. Pred tem je potrebna še rušitev objekta Stare pekarne, kot je določeno v prostorskem aktu.

Predvidena investicija tako predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem. V novem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working prostori kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanjski enoti. Pritličje prizidka bo zastekljeno in nudilo pogled na Velenjski grad in na novo urejeni pripadajoči trg v Starem Velenju, prostor za delavnice pa bo opremljen tudi kot učilnica. Na delu objekta se predvideva ravna zelena streha, ki bo še dodatno popestrila ponudbo in dogajanje v objektu. V celoti je zasnova novega objekta načrtovana v skladu z usmeritvami in zahtevami Zavoda za varstvo kulture dediščine Slovenije.

Celostna sanacija območja zahteva tudi sanacijo potrebne infrastrukture in spremembo prometnega režima, pri kateri se uredi obstoječa cesta za enosmerni promet in uredi obstoječa cesta, ki bo namenjena dvosmernemu prometu ter odstrani obstoječa cesta, ki iz južne strani vodi v starotrško jedro, posledično pa se zmanjša frekvenca prometa, si čimer bo dan poudarek na mehki mobilnosti.

Celostna sanacija bo torej območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov, ki se v tem prostoru že odvijajo. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.


Deli na

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino